Gå rett til innhold

DSA styrker samarbeidet med den britiske atomsikkerhetsmyndigheten

Representanter fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) har denne uken signert en avtale med den britiske atomsikkerhetsmyndigheten (ONR), og gjennomført en befaring på Sellafield-anlegget. 

Sist oppdatert: 13. juni 2024 12:33

DSA har gjennom mange år hatt nær dialog med britiske myndigheter. Samarbeidet startet på 90-tallet, da det ble målt forhøyede nivåer av radioaktivitet langs norskekysten som følge av utslipp fra Sellafield. I senere år har DSA hatt tett dialog med den britiske atomsikkerhetsmyndigheten (ONR) om temaer av felles interesse, som atomsikkerhet, atomberedskap og avfallshåndtering.  

– Norge har hatt et langvarig samarbeid med Storbritannia når det gjelder atomsikkerhet.  Møtene denne uken har vært informative og nyttige og vi har diskutert felles problemstillinger, sier avdelingsdirektør Tone Bergan i avdeling strålesikkerhet i DSA.  

ONR har blant annet presentert sin myndighets- og tilsynsstrategi for opprydding etter atomvirksomhet og håndtering av radioaktivt avfall, og de erfaringer de har. 

Sammen med ONR gjennomførte DSA også en befaring på Sellafield-anlegget, et anlegg som i dag er under nedbygging. Det var her det første sivile kjernekraftverket i verden, Calder Hall ble satt i drift i 1956. Det var også på Sellafield at den første større ulykken skjedde, da det brøt ut brann i Windscale piles i 1957. 

På anlegget ble det tidligere produsert kjernekraft og reprosessert brukt atombrensel, men i dag foregår det primært opprydningsaktiviteter og avfallshåndtering på området. DSA ble orientert om det krevende oppryddingsarbeidet på anlegget og status for etablering av nye behandlings- og lagerløsninger for radioaktivt avfall. 

ONR og DSA signere avtale
Mark Foy, direktør for ONR og Kristin Elis Frogg, fungerende assisterende direktør i DSA, signerer samarbeidavtalen. Foto: DSA

En ny samarbeidsavtale mellom DSA og ONR ble signert. Avtalen vil styrke samarbeidet om atomsikkerhet, atomavfallshåndtering og dekommisjonering mellom de to myndighetene. 

– Britene har utfordringer i en annen størrelsesorden enn vi har i Norge, men det er likevel nyttig for oss å få innblikk i hvordan de tilnærmer seg oppryddingsarbeidet. Vi er opptatt av hvordan de arbeider for å redusere risikoen ved anlegget, sier fungerende assisterende direktør i DSA, Kristin Elise Frogg.