Gå rett til innhold

DSA sender måleutstyr til Tsjernobyl

Norske strålevernmyndigheter sender måleutstyr til Tsjernobyl, i samarbeid med finske og svenske kollegaer.

Sist oppdatert: 19. juli 2022 09:16

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) sender sammen med svenske (SSM) og finske (STUK) strålevernsmyndigheter måleutstyr for kontroll av strålingsnivået for arbeidere og overvåkning av stråleverdier i miljøet ved anleggsområdet i Tsjernobyl. Den totale verdien av bistanden er omtrent 360 000 EUR. De nye måleinstrumentene skal leveres til området innen utgangen av 2022.

Da den russiske hæren angrep Ukraina i februar og okkuperte anleggsområdet i Tsjernobyl, ble et strålingslaboratorium (EcoCenter) som ligger i området ødelagt. Samtidig ble instrumenter som ble brukt til å overvåke strålingsnivåer enten ødelagte eller stjålet. Uten omfattende måleutstyr og laboratorieanalyser er det ikke mulig å gjennomføre pålitelig overvåking og analyse av strålingsnivåer i området rundt og i Tsjernobyl.

Ukraina har bedt Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) om hjelp til å erstatte strålingsovervåkingsutstyr på Tsjernobyl-området, og IAEA har sent forespørselen videre til relevante medlemsland. DSA, SSM og STUK anser anmodningen som berettiget og har i løpet av våren og sommeren utarbeidet et felles prosjekt som har som mål å erstatte noen av dosemålerne og instrumentene for dosimetri i Tsjernobyl som ble ødelagt eller stjålet som følge av krigshandlingene. Ved hjelp av støtten er det igjen mulig å overvåke stråledoser for de som jobber på området og registrere strålingsnivåene i miljøet.

Støtten koordineres av DSA og måleutstyr overleveres til organisasjonen Specialized Enterprise "Econcentre" (SSE), som opererer i Tsjernobyl-området og er under ukrainske myndigheter. 

Støtten inkluderer individuelle alfa-, beta- og gammastrålingsmålere, kontrollprogramvare, systemer og utstyr, et spektrometer og en reservestrømkilde. I tillegg finansierer DSA et kjøretøy for prøvetaking i Tsjernobyl-området.