Digitaliseringsprosjekt gir mer effektive tilsyn

Den 27. august lanseres Tilda – en ny digital tjeneste som skal sikre bedre koordinerte og mer målrettede tilsyn.

Sist oppdatert: 27. august 2021 0900

Den nye tjenesten er tilrettelagt for at de rundt 80 tilsynsmyndighetene i Norge, i tillegg til 201 brannvesen og drøyt hundre el-tilsyn, kobles enda tettere sammen digitalt, slik at tilsynene kan samhandle bedre og effektivisere tilsynsarbeidet.

Helt konkret gjør Tilda det mulig å dele informasjon løpende på tvers av ulike tilsyn, slik at tilsynene kan bruke tilgjengelig informasjon om og fra hverandres tilsyn til å samarbeide om mer effektive og målrettede tilsyn.

DSA deltar i Tilsynsmyndighetenes samordningsgruppe (TSG) som har hatt ansvaret for utviklingen av Tilda. DSA anser det som nyttig å dele tilsynsdata og Tilda er et godt verktøy for dette. 

For å markere åpningen av Tilda inviterer Arbeidstilsynet med prosjektpartnere til et lanseringsarrangement fredag 27. august. 

Arrangementet livestreames fra Hotel Bristol her: https://vimeo.com/event/1217374/2c228944d6