Deler erfaringer fra den norske radonstrategien

Representanter fra en rekke europeiske myndigheter er fra 21.-23. juni samlet på en internasjonal workshop i Lisboa, Portugal. Hensikten er å dele erfaringer med nasjonale handlingsplaner for radon.

Sist oppdatert: 23. juni 2022 14:04

EU stiller krav til medlemslandene om slike handlingsplaner. Målet med workshopen er å evaluere hvor langt europeiske land har kommet med implementeringen av disse med spesielt fokus på indikatorer for evaluering. Den er også et forum for informasjons- og erfaringsutveksling.

Møtedeltakere
Rundt 70 deltakere fra 21 land i Europa samt representanter fra EU, Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) og Verdens helseorganisasjon (WHO) deltar på workshopen.

I Norge vedtok regjeringen allerede i 2009 en nasjonal radonstrategi. Strategiperioden gikk ut i 2020. Det ble da gjort en evaluering med tanke på å utvikle en ny og oppdatert strategi. På workshopen delte DSA sine erfaringer med evalueringen og arbeidet med å utvikle ulike indikatorer for å vurdere måloppnåelsen. Fra Norge deltok også Norges geologiske undersøkelse (NGU) med presentasjon av arbeidet med nasjonalt aktsomhetskart for radon. 

Workshopen, som er den andre i rekken, arrangeres av den portugisiske myndigheten APA (Portugese Environment Agency) og DSA på vegne av HERCA (Heads of the European Radiological Protection Competent Authorities). Den første tilsvarende workshopen om nasjonale handlingsplaner for radon ble holdt i Paris i 2014.