Gå rett til innhold

Angrep mot Zaporizjza kjernekraftverk vil ikke gi akutt fare i Norge

Det vil ikke bli behov for beredskapstiltak som jodtabletter eller innemelding for folk i Norge, dersom Zaporizjza kjernekraftverk blir skadet og radioaktive stoffer slipper ut.

Sist oppdatert: 06. juli 2023 15:10

Disig bilde med vanndammer og sandbanker i forgrunnen, lengst bak i bildet ser man kjernekraftverket Zaporizjza.
Kakhovka-reservoaret med Zaporizjzja kjernekraftverk i bakgrunnen. (Foto: Shutterstock)

– Situasjonen ved Zaporizjzja er fortsatt alvorlig. Vi følger nøye med, og har god kontakt med den ukrainske atomsikkerhetsmyndigheten og Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA), sier Jan Helge Kaiser, fungerende direktør i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA).

Både Russland og Ukraina påstår at motparten planlegger et angrep mot kjernekraftverket. Ifølge rykter fra ukrainsk side, har russiske tropper plassert ut gjenstander som ligner eksplosiver flere steder ved kjernekraftverket.

– Disse ryktene er ikke bekreftede, sier Kaiser.

Dersom sprengladninger skulle gå av og medføre skade på anlegget, vil det først og fremst få konsekvenser lokalt i Ukraina.

– Et utslipp av radioaktive stoffer fra Zaporizjzja vil ikke føre til akutt fare for folk i Norge. Det vil ikke bli behov for beredskapstiltak som jodtabletter eller innemelding. Ukraina er langt unna, og et utslipp vil fortynnes kraftig før det eventuelt når hit, sier Kaiser.

I verste fall kan det bli et radioaktivt nedfall i Norge som kan gi behov for beskyttende tiltak i næringsmiddelproduksjonen.

Kaiser understreker at situasjonen ved kjernekraftverket fortsatt er alvorlig.

– Bruddet i Kakhovka-demningen 6. juni gjør anlegget mer sårbart, siden det får kjølevann derfra. Selv om de seks reaktorene ved Zaporizjzja er nedstengt, krever de fortsatt kjølevann for å hindre et mulig utslipp av radioaktivt materiale, sier Kaiser.