Alvorlig driftsforstyrrelse ved Olkiluoto atomkraftverk

Strålevernmyndighetene i Finland (STUK) har fått melding om at det i dag har vært en driftsforstyrrelse ved Olkiluoto kjernekraftverk, som ligger sørvest i Finland. Det ikke er målt radioaktivitet utenfor anlegget.

Sist oppdatert: 10. desember 2020 15:27

DSA har mottatt melding fra finske myndigheter om at reaktoren er under kontroll. Etter informasjon vi har fått skal brenselet ikke være skadet. STUK melder at det ikke er nødvendig med tiltak overfor befolkningen.

Driftsforstyrrelsen forårsaket høyere strålingsnivåer inne i anlegget. STUK melder at det ikke er noen økt stråling utenfor anlegget. Strålingsnivået i området rundt anlegget rapporteres å være på normalt nivå. DSA har lest av de finske målestasjonene som bekrefter dette

DSA følger situasjonen utover dagen.

Lenke til STUKs nettsider: https://www.stuk.fi/web/sv