Advarer mot UVC-kilder til hjemmebruk

DSA advarer mot UVC-kilder til hjemmebruk med tanke på å fjerne koronavirus. Denne strålingen kan skade hud og øyne, og det er mangelfull dokumentasjon på effektiviteten til disse produktene.  

Sist oppdatert: 04. juni 2020 14:04

I forbindelse med COVID-19-pandemien markedsføres nå flere UVC-produkter til hjemmebruk for å fjerne koronaviruset. 

DSA advarer mot å bruke UVC-kilder i hjemmet for å fjerne koronavirus fordi: 

  1. Bruk av en UVC-kilde beregnet til hjemmebruk kan gi falsk trygghet. Det mangler dokumentasjon på at slike apparater er effektive til det formålet. Det er vanskelig å treffe alle mikroorganismer med UVC-strålene og doseringen vil ikke nødvendigvis være god nok. 
  2. Bruk av en UVC-kilde medfører fare for akutte skader på øyne og hud etter bare kort tids bestråling (kanskje under ett minutt). Bruk av slike apparater til å desinfisere overflater i hjemmet utgjør samtidig strålefare for bruker og andre personer i nærheten. Eventuell bevisst bruk på mennesker i den hensikt å fjerne virus fra øyne eller hud fører til akutte og smertefulle skader, og det er heller ikke vist å kunne fjerne viruset.

Våre advarsler er i tråd den Internasjonale belysningskommisjonen, CIE.

Kunstig, kortbølget ultrafiolett stråling (UVC) brukes til å desinfisere overflater og luft ved sykehus, ulike laboratorier og i industrien. Forutsetninger for optimal virkning er at strålene treffer bakterier, virus eller andre mikroorganismer direkte, og at dosen er høy nok til å ta livet av dem. Organismer som befinner seg skjermet til i ujevnheter eller på baksiden av gjenstander eller for langt unna kilden, dør ikke. 

Mer informasjon: