Gå rett til innhold

7 millioner kroner til samarbeidsprosjekt om deling av data

DSA jobber sammen med seks andre tilsynsmyndigheter i prosjektet Felles arkitektur for tilsynsmyndighetene.

Sist oppdatert: 17. april 2020 13:17

I tillegg til å koordinere tilsynsaktiviteter best mulig, ønsker prosjektet å bidra til risikobasert tilsynsvirksomhet og skreddersøm av tilsyn ut fra erfaringer gjennom innsamlede data fra tidligere og andres tilsyn.

Prosjektet kjøres i regi av Tilsynsmyndighetenes samordningsgruppe (TSG), som koordineres av Arbeidstilsynet. 

- Prosjektet vil bidra til effektivisering og kvalitetsforbedring av tilsynsprosessen hos tilsynsmyndigheter og virksomheter. Ved å dele data vil tilsynsmyndighetene kunne samordne seg godt på tvers og gjennomføre risikobaserte tilsyn av høy kvalitet. Virksomhetene vil i større grad møte enhetlige tilsynsmyndigheter, og samfunnets samlede ressurser vil anvendes på en bedre måte, sier avdelingsdirektør Hanne Kofstadmoen i DSA.

Digitaliseringsstrategi

Det er Digitaliseringsdirektoratet som gjennom sin medfinansieringsordning gir støtte til 8 prosjekter som er samfunnsøkonomisk lønnsomme og som støtter opp under regjeringen og KS sin digitaliseringsstrategi.

Tiltak knyttet til syv prioriterte livshendelser i digitaliseringsstrategien ble prioritert ved tildelingen. Prosjektet er tydelig rettet mot livshendelsen «starte og drive en bedrift», som er et av de prioriterte kriteriene i årets tildeling. Prosjektet er tildelt drøyt sju millioner kroner til bruk i gjennomførings- og avslutningsfasen, som i praksis går fra mai i år og ett år fram i tid.

Tilsynsmyndighetenes samordningsgruppe

Utgangspunktet for arbeidet er et initiativ hos TSG, og et konseptarbeid gjennomført høsten 2019. Målgruppen for resultatet vil være alle tilsynsmyndigheter i Norge. Jo flere som deler og bruker hverandres data i tiden framover, jo større gevinst vil prosjektet gi. Prosjektet samarbeider godt med flere andre nasjonale initiativer, og baserer arbeidet på nasjonale fellesløsninger.

De sju etatene som jobber med prosjektet Felles arkitektur for tilsynsmyndighetene er Arbeidstilsynet, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA), Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Miljødirektoratet, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO), Petroleumstilsynet og Statens helsetilsyn. Prosjektet planlegger å være i mål våren 2021.

Digitaliseringsdirektoratet: 150 millionar i medfinansiering til åtte prosjekt