10 år siden kjernekraftulykken i Fukushima

Jordskjelvet og tsunamien som rammet kjernekraftverket Fukushima Daiichi i Japan førte til den verste kjernekraftulykken siden Tsjernobyl-ulykken i 1986. Utslippene som fulgte forurenset store områder rundt anlegget. Mange mennesker ble evakuert og ennå har ikke alle fått lov å flytte tilbake. 

Sist oppdatert: 11. mars 2021 12:05

Japanske bønder lærer om måling av radioaktivitet i sauer i Valdres grunnet Tsjernobyl-ulykken.

Forholdene har bedret seg de siste årene, men fortsatt er det mange som ikke har kunnet eller ønsket å flytte tilbake til de berørte områdene. Distriktet sliter fortsatt med stigmatisering, lavt folketall med hovedsakelig eldre innbyggere, dårligere priser for landbruksprodukter, tap av tradisjoner og kultur og mistenksomhet og misnøye med kompensasjonsordningene. 

FNs komite for strålingseffekter, UNSCEAR, har publisert en oppsummering av alle vitenskapelige data om ulykken de siste 10 år: 2020b (unscear.org). Den viser bl.a. at stråledosene til befolkningen via matvarer har vært lavere enn først antatt og at matvarer fra landbruk og fiskere nesten uten unntak ligger under Japans strenge grenseverdier for radioaktivitet i mat. 

DSA og Fukushima

DSA har vært tilstede i Japan ifm. ulykken en rekke ganger. Både i tidlig fase som støtte til Norges ambassade i Tokyo og i alle årene etterpå der vi har deltatt på forskjellige konferanser, møter og seminarer hvor vi har delt Norges erfaringer med håndtering av Tsjernobyl-ulykken med japanske eksperter og befolkning. 

DSA har også deltatt i de mange dialogseminarene som Den internasjonale strålevernkommisjonen, ICRP, har arrangert 2-3 ganger per år siden ulykken. Her har vanlige folk og eksperter møttes for å dele sine erfaringer og lære av hverandre. Spesielt har dette vært viktig for kvinnene som tradisjonelt har en svært tilbaketrukket rolle i japansk offentlighet. DSA delte av sin erfaring fra Tsjernobyl-ulykken, noe som ble svært satt pris på. Vi har arrangert folk-til-folk besøk mellom bønder og reineiere i Norge og bønder i Japan som har fått sin produksjon påvirket av radioaktivt nedfall. En slik erfaringsutveksling bidrar til bedre håndtering av situasjonen og en solidaritet folk imellom.  

To ganger har vi deltatt på måleøvelser i Fukushima-området i regi av Det internasjonale atomenergibyrået, IAEA. Sist var i 2018 da vi deltok på en RANET-øvelse (Response and Assistance Network) i Fukushima-regionen sammen med 10 andre land. Formålet med øvelsen var å trene samhandling med andre nasjoners måleteam og rapportering av måledata til IAEA. På bakgrunn av innrapporterte data kan IAEA anbefale tiltak i deler av det kartlagte området. DSA har innmeldt flere målekapasiteter til RANET-støtte, blant annet bilmålinger som ble benyttet i denne øvelsen. Dette inkluderte kartlegging av forurensede områder rundt barne- og ungdomsskoler, oppdrettsanlegg og andre næringsanlegg.

DSCN0371.JPG
DSA tok med norske bønder og reineiere til Japan i 2014 der de deltok på et ICRP dialogseminar og fikk besøke japanske bønder i Fukushima.
IMAG0089.jpg
Japanske bønder lærer om måling av radioaktivitet i sauer i Valdres grunnet Tsjernobyl-ulykken.
Fukushima6.jpg
Ansatte fra DSA i Fukushima i 2018 ved siden av en målestasjon som viser strålingsnivået kontinuerlig. Alle byer i Fukushima har slike målestasjoner på skoler, torg og offentlige bygninger.
​​​​
Fukushima7.jpg
Representanter fra Mattilsynet, Bondelaget og DSA foran et samlebånd med måleutstyr der sekker med ris skannes for radioaktivitet før salg. 11 millioner sekker ris skannes hvert år i Fukushima. De siste årene har ingen sekker hatt for høyt innhold av radioaktivitet.

Alle foto: DSA