Gå rett til innhold

– Flere bør måle radon i egen bolig

23 prosent av befolkningen har målt radon i boligen sin, viser ny undersøkelse. Radon i boliger forårsaker rundt 300 lungekreftdødsfall i Norge hvert år. For å redusere antall tilfeller, bør flere måle radon.

Sist oppdatert: 13. oktober 2023 07:53

– Vi anbefaler alle å måle radon i hjemmet sitt. Å måle radon er både enkelt og rimelig. Dersom du måler for høye nivåer, finnes det effektive måter å redusere radonnivået på, sier seksjonssjef Bård Olsen i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA).

Radon er en radioaktiv gass, som innendørs utgjør en helserisiko. Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er radon den viktigste grunnen til utvikling av lungekreft etter aktiv røyking.

Flertallet har ikke målt  

I Nasjonalt strålevernbarometer, en befolkningsundersøkelse bestilt av DSA, svarer 23 prosent at de har målt radon i egen bolig. 5 prosent har planer om å måle radon, 3 prosent er usikre og 68 prosent svarer at de ikke har målt.

– Vi har som mål å redusere radonrisikoen i befolkningen. Derfor ønsker vi at enda flere måler. Bare en måling kan avsløre om hjemmet ditt har et radonproblem, og det kan være store forskjeller i to boliger som ligger rett ved siden av hverandre, sier Olsen.

For skoler, barnehager og utleieboliger stiller strålevernforskriften krav om lave radonnivåer. Den som er ansvarlig for bygget eller den daglige driften, samt personer som leier ut bolig, må sørge for at det gjennomføres radonmåling. Er nivået over tiltaksgrensen på 100 Bq/m³ skal det settes inn tiltak for å få ned nivået.  

Små forskjeller over tid

I de siste årene har det vært lite endring i hvor mange som måler radon i egen bolig. Andelen som har målt radon var 22 prosent i 2014, 24 prosent i 2017 og 23 prosent i 2023. Det er flere som måler på Øst-, Sør og Vestlandet enn i Trøndelag og Nord-Norge.

Husstander med tre eller flere barn er ivrigst til å måle radon (39 prosent). Personer som bor i enebolig (28 prosent) måler i større grad radon enn personer som bor i blokk eller bygård (12 prosent).

Som den viktigste årsaken til ikke å måle radon framheves at man bor i et område der det er lite radon (25 prosent). Den nest viktigste årsaken er at man ikke har tenkt på det, ikke kjenner til eller ikke bryr seg om den type saker (19 prosent).

– Vi ser at det er behov for mer kunnskap om radon i befolkningen. Bare en måling kan bestemme om ditt hus er trygt. Radonkartet kan ikke brukes til det. Også i lavrisikoområder finnes det enkeltboliger med høye nivåer, sier Olsen.

Her kan du lese mer om radon.