Gå rett til innhold

Trådløse nettverk (WiFi)

Trådløse nettverk bidrar lite til den samlede eksponeringen fra radiosignaler rundt oss.

Sist oppdatert: 14. april 2023 09:47

KORT FORTALT

Målinger viser at radiosignaler fra trådløs teknologi som vi omgir oss med er svake og ligger langt under grenseverdiene for hva som er helseskadelig.

Trådløse nettverk bidrar lite til den samlede eksponeringen rundt oss.

Basert på den samlede forskningen er vurderingen at radiosignaler fra trådløse nettverk ikke er helseskadelig eller fører til helseplager. Det gir derfor ingen helsegevinst å erstatte trådløse nettverk med kablede nettverk.

Trådløse nettverk finnes nesten overalt i våre omgivelser – hjemme, på kontoret, på skolen, i byer og tettsteder. Nettverket gjør at vi kan kommunisere med hverandre ved hjelp av trådløs teknologi, det gjøres ved hjelp av radiosignaler.

Meir informasjon