Gå rett til innhold

Nasjonalt samarbeidsforum for elektromagnetiske felt og helse

Samarbeidsforumet består av offentlige myndigheter og representanter fra helsesektoren. Formålet med forumet er å ivareta informasjonsbehovet i samfunnet og pasientgruppen tilknyttet feltet, samt å få til en samordnet og helhetlig forvaltningspraksis tilknyttet elektromagnetiske felt og helse.

Sist oppdatert: 12. februar 2024 14:23

KORT FORTALT

Samarbeidsforumet skal sikre god kommunikasjon om EMF og helse.

Forumet skal jobbe for en samordnet og helhetlig forvaltningspraksis, samt ivareta pasienter tilknyttet dette feltet.

Forumet består av offentlige myndigheter og representanter fra helsesektoren, og det ble etablert i 2019.

Referater fra møter i samarbeidsforumet

Det er fastsatt i mandatet at forumet bør avholde minimum ett møte per år. Referater fra møter i samarbeidsforumet legges ut her etter hvert som de ferdigstilles:

Arbeidsoppgaver og mandat for samarbeidsforumet

Forumet skal drøfte og dele informasjon om disse sakene ved behov:

 • Internasjonalt og nasjonalt samarbeid på feltet
 • Innføring av ny teknologi
 • Behov for nye statlige utredninger på feltet
 • Innspill til departementene
 • Pasientforhold av ulik karakter

Det var Helse- og omsorgsdepartementet, i samråd med Olje- og energidepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og underliggende etater, som bestemte at det skulle dannes et samarbeidsforum mellom offentlige myndigheter om elektromagnetiske felt (EMF) og helse.

Disse er med i samarbeidsforumet

Faste representanter i samarbeidsforumet:

 • Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) – leder av forumet
 • Helsedirektoratet
 • Folkehelseinstituttet (FHI)

Andre representanter som deltar ved behov:

 • Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)
 • Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
 • Helseforetakene ved arbeids- og miljømedisinske enheter
 • Helseforetakene ved Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO)
 • Norsk forening for allmennmedisin

I tillegg kan samarbeidsforumet i perioder suppleres med andre myndigheter og organisasjoner.

Deltakere på første møte i samarbeidsforumet i november 2019.
Representantene som deltok på første møte i samarbeidsforumet i november 2019. Foran f.v.: Guro Grøtterud (NVE), Dag Markus Eide (FHI), Christina Stangeland Fredheim (Norsk forening for allmennmedisin), Helene Unander (Nkom), Atle Markussen (Nkom) og Jakob Linhave (Helsedirektoratet). Bak f.v.: Tone-Mette Sjømoen (DSA), Britt Grethe Randem (OUS/Ullevål sykehus), Jan Vilis Haanes (UNN/Tromsø), Tore Lunestad (Nkom) og Lars Klæboe (DSA). Foto: Inger M. Nergaard, DSA.