Gå rett til innhold

Mobiltelefoni

Radiosignalene fra din egen mobiltelefon er svake og det er ikke vist at de gir helseskade eller symptomer.

Sist oppdatert: 17. april 2023 09:00

KORT FORTALT

Av vanlige trådløse kilder er det egen mobiltelefon holdt mot øret som eksponerer oss mest, men eksponeringsnivåene er likevel under grenseverdiene.

God dekning = svakere signaler

En mobiltelefon i områder med god dekning trenger ikke sende så sterke signaler som en telefon som brukes der det er dårlig dekning. Årsaken er at en telefon som brukes i områder med dårlig dekning, oppjusterer signalene automatisk for å kommunisere med nærmeste basestasjon.

I tillegg til gode dekningsforhold, vil eksponeringen mot hodet også reduseres ved å bruke håndfri-utstyr, bruke høyttaler-funksjonen på telefonen eller sende meldinger i stedet for å prate i telefonen.

Sender en påslått mobiltelefon signaler selv om den ikke brukes?

Telefonen sender ut kortvarige signaler i forbindelse med oppgradering av programvaren og apper. I tillegg sender den med jevne mellomrom ut et signal for å «si fra» til nærmeste basestasjon om hvor den er. Signalene som telefonen sender ut er svake og det er ikke vist at dette kan føre til helseskade eller symptomer.

Er det helseskadelig å bruke mobiltelefon over lang tid? 

Basert på den samlede forskningen vurderer ekspertkomiteer og myndigheter at radiosignaler fra trådløs teknologi ikke medfører helsefare, så lenge nivåene er under de anbefalte grenseverdiene fra ICNIRP – den Internasjonale kommisjonen for beskyttelse mot ikke-ioniserende stråling. Dette gjelder selv når du bruker mobiltelefonen lenge av gangen eller har brukt den i mange år. 

Hvorfor blir jeg varm i øret når jeg snakker i mobiltelefonen? 

Varmen du kan kjenne i øret etter lange samtaler i mobilen kommer fra batteriet og elektronikken i telefonen, og ikke fra radiosignalene som sendes ut.

Hvor kraftig kan en mobiltelefon sende?

Deler av radiosignalene fra mobiltelefonen kan tas opp i kroppens vev og bli omdannet til varme. Vi kaller mengden energi som kroppen tar opp for Specific Absorption Rate (SAR). SAR har eneheten watt per kilo (W/kg), og må ikke forveksles med grenseverdiene for effekttetthet for f.eks. trådløse nettverk (WiFi) og basestasjoner for mobiltelefoni som har enheten watt per kvadratmeter (W/m²).

For å forhindre skadelig oppvarming i hodet er det i Norge og i resten av Europa ikke tillatt å selge mobiltelefoner med SAR-verdi som overstiger 2 W/kg, og alle mobiltelefonprodusenter må følge denne standarden for å kunne påføre CE-merke på sine produkter. Opplysninger om de enkelte modellenes SAR-verdier bør finnes i de manualene som følger med telefonen og på produsentenes internettsider. SAR-verdiene oppgis ved maksimal sendereffekt.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet gjennomfører markedskontroller av mobiltelefoner i Norge.

Film om trådløs teknologi

Se vår film om trådløs teknologi (1 min 4 sek):

Mer informasjon