Basestasjoner

Mobilantenner på en basestasjon sender radiobølger framover – ikke nedover eller bakover, hvor vi oftest befinner oss. Vi kan fint bo i områder rundt en basestasjon.

Sist oppdatert: 25. juni 2020 10:47

KORT FORTALT

Der vi ferdes og oppholder oss er eksponeringen fra basestasjoner normalt under en tusendel av de anbefalte grenseverdiene.

Det er ikke helseskadelig å bo i områder rundt en basestasjon.

Hvordan sender en mobilantenne?

Basestasjonens mobilantenner sender ut radiosignaler i én bestemt retning. Signalene sendes ut framover. En kan sammenligne dette med hvordan en lyskaster sender ut en lyskjegle. Eksponeringen vi utsettes for foran en antenne, avtar raskt når avstanden til senderen øker. Ved opphold nærmere enn ca. ti meter rett foran antennen, kan nivåene overskride grenseverdiene for befolkningen.

Mobilantennene er vanligvis montert på hustak, husfasader eller høyt oppe i master. For å få dekning i lokale områder som ikke nås av de store basestasjonene, monteres det i tillegg lokale antenner, såkalte repeatere. Disse kan plasseres innendørs i kontorlokaler og har svakere utstråling. I vei- og jernbanetuneller benyttes i stor grad repeatere. På grunn av lav effekt vil grenseverdiene ikke overskrides, selv om man kommer nærmere disse antennene.

En figur som viser hvordan en basestasjon sender. Ill: DSA:
Figuren viser hvordan en mobilantenne sender. Illustrasjon: DSA:
  • For å se plassering av mobilantenner i nærheten av deg: Finnsenderen.no

Eksponering i hverdagslivet

DSA og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har utført mange målinger, og nivåene er normalt under en tusendel av gjeldende grenseverdier.

Mer informasjon

Fant du det du lette etter?
Vi svarer desverre ikke på disse meldingene, men bruker det til å optimalisere siden.