Gå rett til innhold

Basestasjoner

Mobilantenner på en basestasjon sender radiobølger framover – ikke nedover eller bakover, hvor vi oftest befinner oss. Vi kan fint bo i områder rundt en basestasjon.

Sist oppdatert: 17. april 2023 09:17

KORT FORTALT

Der vi ferdes og oppholder oss er eksponeringen fra basestasjoner svært lav, normalt noen tusendel er av de anbefalte grenseverdiene.

Hvordan sender en mobilantenne?

Basestasjonens mobilantenner sender ut radiosignaler framover. For 4G kan en sammenligne dette med hvordan en lyskaster sender ut en lyskjegle, se figuren under. For 5G kan dette sammenlignes med at det sendes ut mange smale lysstråler som beveger seg innenfor en sektor, og de retter seg inn mot mobiltelefoner og andre enheter med 5G-teknologi innenfor denne sektoren.

Eksponeringen vi utsettes for foran en antenne, avtar raskt når avstanden til senderen øker. Dette gjelder for både 4G og 5G. Ved opphold på tak der det er montert antenner, kan grenseverdiene for befolkningen overskrides hvis man er nærmere enn ca. ti meter rett foran og i samme høyde som antennen.

Mobilantennene er vanligvis montert på hustak, husfasader eller høyt oppe i master. Da signalene sendes fremover vil eksponeringen i leiligheter under antenner på tak og bak antenner som er plassert på fasader være svak, og det ikke er grunn til å gjøre tiltak. 

For å få dekning i lokale områder som ikke nås av de store basestasjonene, monteres det i tillegg lokale antenner, såkalte repeatere. Plasseringen kan være innendørs eller i «lommer» utendørs med dårlige dekningsforhold. I vei- og jernbanetuneller benyttes også i stor grad repeatere. På grunn av lav effekt vil disse antennene ha svak utstråling. Grenseverdiene vil derfor ikke overskrides, selv om man kommer nærme disse antennene

En figur som viser hvordan en basestasjon sender. Ill: DSA:
Figuren viser hvordan en mobilantenne sender. Illustrasjon: DSA.

Eksponering i hverdagslivet

DSA og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har utført mange målinger, og nivåene er normalt under en tusendel av gjeldende grenseverdier.

Mer informasjon