Automatiske straummålarar

Radiosignal frå automatiske straummålarar er så svake at det ikkje er helsefarleg å ha ein slik installert.

Sist oppdatert: 25. juni 2020 10:46

KORT FORTALT

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har utført målingar av stråling frå desse målararane, og resultata viser at nivåa er så lave at DSA ikkje kan krevje at målerane blir flytta eller at det vert gjort andre tiltak. 

NVE og netteigar er ansvarlege

Det er Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) og netteigar som er ansvarlege for dei automatiske straummålarane. 

Meir informasjon

Fant du det du lette etter?
Vi svarer desverre ikke på disse meldingene, men bruker det til å optimalisere siden.