Gå rett til innhold

Stråledoser ved røntgenundersøkelser - nasjonale referanseverdier

DSA har etablert nasjonale referanseverdier for et utvalg røntgenundersøkelser.

Sist oppdatert: 21. juli 2020 10:18

KORT FORTALT

Referanseverdiene er etablert etter innrapportert statistikk fra virksomhetene.

Hensikten med referanseverdiene er at de skal være til hjelp for virksomheten med å avdekke unødvendig høye eller lave doser til pasient. Referanseverdier gjelder for et gjennomsnitt av pasienter, men ikke enkeltpasienter.

Gjeldende fra 26.01.2018

Tabellen under viser reviderte nasjonale referanseverdier (NRV) for dose-areal produkt (DAP) [Gycm2] samt etablering av nye for konvensjonelle røntgenundersøkelser. Tabellen viser også gammel NRV, beregnet 75 persentil og 25 persentil for de undersøkelser som hadde NRV ved tidspunktet for innsamlingen.

Undersøkelse  Gammel NRV
[Gycm2]
25 persentil 75 persentil Ny NRV
[Gycm2]
Cervicalcolumna   0,8 0,38 0,73 0,7
Thoracalcolumna   3 0,9 2,3 2,5
Lumbo-sacralcolumna  8 3,3 6 6
Thorax 0,5 0,25 0,43 0,45
Pelvis 2,5 0,89 1,65 1,7
Hofte, inskutt bilde - - 2,05 2
Protesebekken - - 1,3 1,3

Tabellen under viser reviderte nasjonale referanseverdier (NRV) for dose-areal produkt (DAP) [Gycm2] samt etablering av nye for intervensjonsprosedyrer. Tabellen viser også gammel NRV, beregnet 75 persentil og 25 persentil for de undersøkelser som hadde NRV ved tidspunktet for innsamlingen.

Prosedyre Gammel NRV
[Gycm2]
25 persentil 75 persentil Ny NRV
[Gycm2]
Pyelostomi, èn side - 6,4 7
Coronar angiografi  45   10 19 20
Coronar angiografi+PCI - - 48,1 50
PCI - - 56,6 60
TAVI - - 75,4 75

 

Mammografi  AGD1 per eksponering [mGy]
  Front Skrå AGD per us (2 bilder)
1,3 1,5 3,0

 1 Midlere absorbert brystkjerteldose 

Tabellen under viser reviderte nasjonale referanseverdier (NRV) for dose-lengde produkt (DLP) [mGycm] samt etablering av nye for CT undersøkelser. Tabellen viser også gammel NRV, eberegnet 75 persentil og 25 persentil for de undersøklser som hadde NRV ved tidspunktet for innsamlingen.

CT-undersøkelser -
DLP
Indikasjon  Gammel NRV
[mGycm]
25 persentil 75 persentil Ny NRV
[mGycm]
Caput Blødning/infarkt  1000 705 940 950
Cervicalcolumna  Fraktur 400 211 326 350
Thorax m/kontrast Tumor - - 329 350
HRCT (volumopptak) Lungesykdom - - 312 300
Trauma Trauma, torso - - 2357 2400
Thorax+abdomen+pelvis Tumor - - 941 950
Thorax+øvre abdomen Tumor - - 675 700
Colon Tumor/polypper 700 564 766 800
Urografi Hematuri/tumor 1500 795 1277 1300
Urografi Steinproblematikk 300 159 237 250
Hjerte  Coronar sykdom     181 200


Tabellen under viser reviderte nasjonale referanseverdier (NRV) for CTDIvol [mGy] samt etablering av nye for CT-undersøkelser. Tabellen viser også gammel NRV, beregnet 75 persentil og 25 persentil for de undersøkelser som hadde NRV ved tidspunktet for innsamlingen. 

CT undersøkelser - CTDIvol Indikasjon Gammel NRV
[mGy]
25 persentil  75 persentil Ny NRV
[mGy]
Caput Blødning/infarkt 70 42,4 60,1 60
Cervicalcolumna  Fraktur 20 9,2 15,2 15
Thorax m/kontrast Tumor - - 8,6 9
HRCT (volumopptak) Lungesykdom - - 8,3 9
Trauma Trauma, torso - - 52 50
Thorax+abdomen+pelvis Tumor - - 14 15
Thorax+øvre abdomen Tumor - - 13 13
Colon Tumor/polypper 12 7,8 11,3 11
Urografi Hematuri/tumor 16 9,5 13,2 13
Urografi Steinproblematikk 7 3,7 5,1 5
Hjerte Coronar sykdom - - 16 16

Mer informasjon