Gå rett til innhold

Røntgen på tannklinikk

Det er lave stråledoser innen tannrøntgen, men det er likevel viktig at det foreligger en grunn til å ta røntgenbilde.

Sist oppdatert: 21. juli 2020 09:42

KORT FORTALT

Røntgen hos tannlegen medfører generelt lave stråledoser til pasient og dermed svært lav risiko for strålingsinduserte skader.

Gravide kan trygt ta alle typer røntgen hos tannlegen.

I likhet med andre røntgenundersøkelser er det imidlertid viktig at det foreligger en grunn til å ta røntgenbilde og at røntgenundersøkelsen blir tilpasset pasienten.

Tannrøntgen og gravide

Ved fotografering av tennene/kjeven brukes relativt små strålefelt. Strålingen er rettet mot munn og kjeve, og mesteparten absorberes i kjevepartiet. Stråledosen til pasientens hud og kjeve er lave, og spredt stråling ned til mageområdet er neglisjerbar.

Gravide kan derfor trygt ta alle typer røntgen hos tannlegen.

Stråledosene skal være så lave som mulig 

Det er lave stråledoser innen tannrøntgen, men det er likevel viktig at det foreligger en grunn til å ta røntgenbilde. Fordelene med å ta røntgen, skal være større enn ulempene forbundet med bruk av stråling.

Eksempler på unødvendig strålebruk er rutinemessig bruk av OPG på alle nye pasienter. 
Hver røntgenundersøkelse må også tilpasses til pasienten. Med det menes valg av type røntgenapparat, valg av protokoll, bruk av innstillinger etc. for at røntgenundersøkelsen skal gi lav stråledose samtidig som man får en god nok bildekvalitet.

Stråledoser og risiko

Stråledosen til pasient fra de ulike tannrøntgenapparatene varierer mye. Apparattype, størrelsen på strålefeltet som treffer pasienten, innstillinger og størrelsen på pasienten sitt hode er med på å påvirke stråledosen.

Nedenfor er typiske stråledoser til pasienten presentert for ett bilde/undersøkelse. Dosene er sammenliknet med dosen fra naturlig bakgrunnsstråling som er om lag 0,004 mSv per dag.

Typiske effektive doser til pasienten fra ulike apparattyper
Undersøkelse/
apparattype
Effektiv dose (mSv) Tilsvarende periode med naturlig bakgrunnsstråling
Vanlig tannrøntgen < 0,0015 Noen timer
Panoramarøntgen     0,003 – 0,02 Noen timer til noen dager
Cephalostat < 0,006 Mindre enn to dager
CBCT  0,01 – 1,1 Noen dager til opptil ett år

Se under for forklaring på de ulike apparattypene. 

Vi ser ut fra tabellen at intraoral tannrøntgen gir de laveste stråledosene og CBCT de høyeste. Dosene i tabellen for intraoral røntgen, gjelder for rektangulær kollimering. Rund kollimering gir betydelig høyere stråledoser. CBCT kan gi store variasjoner i dose. Det avhenger av blant annet apparattype, feltstørrelse og hvilken oppløsning man vil ha på røntgenbildene. Det er derfor viktig at tannlegen optimaliserer CBCT-undersøkelsen for hver pasient.

Ulike apparattyper

Vanlig tannrøntgen

Apparater for vanlig tannrøntgen (intraoral tannrøntgen) er de vanligste apparatene for avbildning av tenner. Selve røntgenapparatet er stort sett montert i behandlingsrommet, ved selve tannlegestolen. Detektoren plasseres inni pasientens munn og holdes på plass av tennene. Bildene fra intraoral røntgen tas ofte som et supplement til den årlige tannlegesjekken og brukes blant annet til å sjekke om du har hull i tennene.

Panoramarøntgen

Panoramarøntgen, også kalt orthopantomograf (OPG), er et røntgenapparat som kan gjøre et skann av hele kjeven. Pasienten sitter eller står, mens røntgenrør og detektor roterer rundt pasientens hode. Panoramarøntgen gir panoramabilder av hele kjeven. Eksempler på bruksområder er implantat- og proteseplanlegging samt lokalisering av visdomstenner som ikke har kommet opp. Panoramarøntgen brukes også til vurdering av tannregulering hos barn/ungdom.

Cephalostat

En cephalostat (ceph) er et røntgenapparat som tar røntgenbilder av hele hodet sett i profil. Ceph-bilder blir særlig brukt innen kjeveortopedi for å beregne hvordan pasientens kjeve og omkringliggende bein vil påvirkes av en kjeveortopedisk behandling (f.eks. behandling av bittfeil og tannstillingsfeil med tannregulering). Ceph-bilder kan også gi tannlegen informasjon om tennenes og kjevens vekstmønster. Mange røntgenapparater er både utstyrt med ceph og panoramarøntgen.

Cone Beam CT

Cone Beam CT (CBCT) er et røntgenapparat som baserer seg på CT-teknologi. Apparatet benytter et kjegleformet stråleknippe som roterer rundt pasientens hode. En rotasjon gjør det mulig å rekonstruere avanserte snittbilder, dvs. bilder som ligger oppå hverandre i lag/snitt, og 3-dimensjonale volumbilder. Flere CBCT-apparater er også utstyrt med panoramarøntgen og/eller ceph. CBCT-bildene gir nye muligheter for diagnostisering og planlegging av behandling innen ulike problemstillinger. Noen eksempler: lokalisering av tenner som ikke har kommet opp, trauma, implantatplanlegging og planlegging i forbindelse med kirurgi. Generelt benyttes CBCT til avanserte problemstillinger.