Gå rett til innhold

MR

MR-undersøkelse (magnetresonansundersøkelse), er en bildeframstilling av kroppens organer ved hjelp av en kraftig magnet og radiobølger.

Sist oppdatert: 21. juli 2020 09:46

KORT FORTALT

Strålingen pasientene utsettes for utgjør normalt sett ingen helserisiko, og er i samme frekvensområde som radio- og TV-signaler, men på grunn av magnetfeltet er det et strengt sikkerhetssystem for hva som kan tas inn i rommet. 

Hva er MR?

Apparatet ser ut som en tunnel og har et kraftig magnetfelt. Kroppen eller kroppsdelen som skal undersøkes plasseres i magnetfeltet og utstyres med antenner (spoler) som sender og mottar radiobølger. Det finnes mye vann og en del fett i menneskekroppen og viktige byggesteiner i dette er hydrogenatomer. Når kroppen plasseres i maskinen, vil kjernene i hydrogenatomene (protoner) roteres parallelt med magnetfeltet og reagere på radiosignaler som mottas. Ulike faser av undersøkelsen kalles ofte sekvenser og pasientene vil oppleve en del ulik støy i forbindelse med dette.

Lurer du på hvordan en MR-undersøkelse fungerer. Les mer om det hos helsenorge.no.

DSA sin rolle innen MR

Alle virksomheter som undersøker pasienter med MR må ha godkjenning av DSA. Virksomhetene må vise at de har systemer for å ivareta sikkerhet, undersøkelseskvalitet og kompetanse til å utføre og tolke MR-undersøkelser. Dette for å sikre både pasienter og ansatte.

DSA påser også at virksomhetene ivaretar krav om at alle undersøkelser skal være berettigede, det vil si at den medisinske nytten skal være større enn ulempene. Selv om MR blir regnet som ufarlig, vil det alltid være en veldig liten risiko, samt mulighet for å avdekke bifunn som kan medføre ubehag og risiko i videre utredning.