Laserpekere

Lyset fra en sterk laser er ekstremt farlig for øyene. Skaden kan oppstå allerede før man rekker å blunke. Sterke laserpekere krever godkjenning fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA).

Sist oppdatert: 29. juli 2020 1158

KORT FORTALT

  • Det forbudt med sterke laserpekere (klasse 3R, 3B og 4) uten godkjenning fra Direktoratet for strålevern og atoksikkerhet, se strålevernforskriften § 10.

  • Kun virksomheter og personer som har et berettiget behov for sterke laserpekere, vil kunne få godkjenning fra DSA.

  • Bakgrunnen for laserpekerforbudet er at sterke laserpekere kan føre til øye- og hudskade, og at misbruk av laserpekere medfører fare blant annet for lufttrafikk. 

Hva er berettiget bruk?

Det er i strålevernforskriften krav til at bruk av sterke laserpekere skal være berettiget. Dette innebærer at fordelene ved bruken av laseren skal være større enn de ulempene som kan oppstå. I en slik vurdering vil man blant annet se på effekten på laseren, om man kan bruke andre metoder enn laser for å oppnå det samme, og om man har en god grunn til å bruke laserpekeren. Man vil også se på om det er risiko for skade ved bruksområdet det er søkt om.

Eksempler på berettiget bruk

Bruk av laserpeker i regi av astronomiforeninger for å peke på stjerner vil være eksempel på bruk som er berettiget. Andre eksempler kan være bruk av laserpekere i forbindelse med geologisk arbeid eller for å skremme fugler på flyplasser.

Eksempel på bruk som ikke behøver godkjenning

Der laseren inngår som del av utstyr eller maskiner som er beregnet for oppmåling, nivellering, avstandsmåling, siktemiddel e.l., er det ikke nødvendig med godkjenning.
Man trenger ikke godkjenning for svake laserpekerne under 1 milliwatt. Det betyr de pekerne som ikke er klasse 3R, 3B eller 4. Laserpekere som er tenkt brukt i undervisningsøyemed til å peke på presentasjoner etc. er som regel under 1 milliwatt og trenger derfor ikke godkjenning.

Hvordan søke om godkjenning av sterk laserpeker?

For å søke om godkjenning av sterk laserpeker, klasse 3R, 3B eller 4, fyller du ut søknadsskjema som du finner på Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) sine nettsider, og sender dette inn til DSA sammen med nødvendig dokumentasjon. Du kan sende inn søknaden på e-post eller i vanlig brev.

For å få godkjenning må du som søker kunne dokumentere at bruken av laserpekeren er berettiget, og at det du ønsker å oppnå ikke kan gjøres ved bruk av andre hjelpemidler. Du må dokumentere at laserpekeren er utformet, klassifisert og merket i samsvar med den europeiske laserstandarden, EN 60825-1. Det må ikke være grunn til å anta at laserpekeren vil misbrukes.

Du må ha godkjenning fra DSA for å eie, besitte, tilvirke, importere, eksportere, overlate, håndtere, bruke eller selge sterke laserpekere.

Sterke laserpekere

En sterk laserpeker har normalt en effekt på over 1 milliwatt (mW). Den klassifiseres som 3R, 3B og 4. Den skal være merket med advarselssymbol og laserklasse, i tillegg til at bruksanvisningen skal gi informasjon om bølgelengde og effekt. 

Merking av laserpekere
Laserpekere skal være merket med dette symbolet.


Sterke laserpekere kan føre til skade på øyne og hud, og de kan også være brannfarlige. Laserpekere har blitt brukt til å forstyrre eller hindre flytrafikk og annen trafikk, og kan skape farlige situasjoner.

Hvilke krav er det til merkingen og utformingen av laserpekere?

Alle lasere i Norge som er klasse 3R, 3B eller 4, fra små laserpekere til store lasere i graveringsmaskiner, må være merket med lasersymbolet (nedenfor) og med opplysninger om klassifisering (klasse 3R, 3B eller 4) og fysiske egenskaper (dvs. bølgelengde i nm og effekt i watt).
Du kan ikke alltid stole på den informasjonen som følger med laseren, for tester har vist at styrken kan være høyere enn det som er oppgitt.

Klassifisering av laserpekere

Lasere deles inn i klasser ut fra hvilken risiko de representerer. Lasere skal være klassifisert etter en bestemt standard (EN 60825-1) for at de skal være lovlige i Norge. Dette er fastsatt i strålevernforskriften. Her kan du lese mer om de ulike laserklassene.

Øyeskader av laserpekere

Det har også vært flere tilfeller der barn og unge har fått øyeskader etter lek med laserpekere. De sterkeste laserpekerne kan gi permanent øyeskade i løpet av brøkdeler av et sekund.

En laserpeker er en håndholdt laser, batteridrevet eller med annen egen strømforsyning, beregnet for å holdes i hånden og peke på noe på avstand.

Vi har sendt ut informasjon til landets skoler med informasjon om helsefarer forbundet med sterke laserpekere:

Fant du det du lette etter?
Vi svarer desverre ikke på disse meldingene, men bruker det til å optimalisere siden.