Laserklasser

Lasere inndeles i forskjellige klasser ut fra hvilken risiko de representerer. Risikoen vurderes med tanke på verst tenkelige forhold, ofte direkte bestråling. Det vil si at en laser som er klassifisert i høy risikoklasse, kan være fullstendig trygg hvis det er gjort tiltak som øker sikkerheten, og man forhindrer direkte eller spredt stråling. På den annen side, kan en laser som normalt er betraktet som trygg, forårsake skade ved feilbruk, for eksempel ved fjerning av deksler.

Sist oppdatert: 28. juli 2020 1457

Laser-
klasser
Beskrivelse*
1 Laseren er sikker fordi den enten har lav effekt eller er fullstendig innelukket slik at strålingen ikke kan komme ut. Som eksempel kan det nevnes at effekten på klasse 1 lasere som ikke er pulset (dvs. kontinuerlig utstråling), er lavere enn 0,4 mW i det røde området eller 0,04 mW i det blå området. Det kan være andre verdier for andre deler av spekteret eller hvis laseren er pulset. Selve laseren som er innelukket i et laser klasse 1-produkt, kan i seg selv være en høyere klasse, men er ufarlig fordi konstruksjonen hindrer at strålingen kommer ut. Servicepersonell må være oppmerksom på dette hvis de åpner apparatet.
1M Laseren er sikker å se på fordi strålen er spredt ut så bare deler av den kan treffe øyet. Disse laserne kan likevel innebære en risiko hvis man ser på dem med optiske instrumenter som samler strålen.
1C Laserstrålen skal bare kunne slås på når den er i direkte kontakt med materialet den skal virke på uten at det kommer stråling ut som kan treffe andre ting. Det skal være tekniske ordninger som forhindrer at laseren kan være på med mindre den har kontakt med f.eks. huden om det er et medisinsk laserapparat. Produktet må overholde flere andre sikkerhetsregler for å kunne merkes som klasse 1 C.
2 Laseren har lav effekt, maksimum 1 mW, og sender ut synlig lys. Den er sikker å se på under normale omstendigheter, også med optiske instrumenter, fordi naturlige unnvikelsesmekanismer begrenser eksponeringstiden. Lasere av klasse 2 kan være skadelige for øynene hvis personer tvinges til å se rett inn i dem i lengre tid, noe som har vært rapportert under barns lek med laserpenner.
2M Laseren har lav effekt, maksimum 1 mW, og sender ut synlig lys på samme måte som for lasere av klasse 2. Laseren er sikker å se på fordi strålen er spredt ut så bare deler av den kan treffe øyet. Disse laserne kan likevel innebære en risiko hvis man ser på dem med optiske instrumenter som samler strålen.
3R Laseren har maksimal effekt er 5 mW eller fem ganger effektgrensen (accessible emmission limit, AEL) for tilsvarende klasse 1 laser og sender ut synlig lys. Laseren er sikker å se på bare i korte tidsintervaller fordi naturlige unnvikelsesreaksjoner som blunking eller det å se bort forhindrer eksponeringstid over ca. ¼ sekund. Ellers kan den overskride maksimalt tillatte nivåer og potensielt forårsake øyeskade.
3B Laseren kan ha en maksimumseffekt på 500 mW hvis strålen sendes ut kontinuerlig (ikke pulset) og bølgelengden er lenger enn 315 nm. Effektgrensene er annerledes ved andre bølgelengder eller hvis laseren er pulset. Detaljene for klassifisering av lasere er svært kompliserte, og kan ikke gjennomgås i detalj her. Laserstrålen kan forårsake øyeskade hvis den treffer øyet direkte, men diffus refleksjon er vanligvis, men ikke alltid, ufarlig. Refleksjon i speilende overflater kan være like farlige som direkte eksponering for laserstrålen. Eksponeringsforholdene og styrken på laseren er avgjørende for hvor sannsynlig og alvorlig en øyeskade blir etter en utilsiktet eksponering. 
4 Effekten er sterkere enn for klasse 3 B lasere, og det er ingen øvre grense for effekten. Det vil si at noen lasere av denne klassen kan være svært sterke og forårsake meget alvorlige skader. Både direkte eksponering, spredt og reflektert stråling kan være farlig. Klasse 4-lasere kan ha alle bølgelengder i det optiske området, fra ultrafiolett og opp til infrarød stråling. De kan også sende ut stråling i ulike pulser eller sende ut stråling hele tiden med konstant eller variabel energi. Laseren har potensiale til å forårsake skade både på hud og øyne og kan være brannfarlige. 

*Basert på Karl Schulmeister, Clearing up confusion in laser classification, Optics & Laser Europe, april 2004, s. 21-23 og Health Protection Agency, UK.

IEC 60825-1, 2014

Strålevernforskriftens krav om at det inngår lege eller tannlege gjelder når de sterkeste laserklasser, 3B og 4, brukes på mennesker (§47).

Bruk av laser er regulert i internasjonale standarder, i Europa av EN-60825-serien.
Les retningslinjene fra ICNIRP (ekspertpanel innen ikke-ioniserende stråling).

Fant du det du lette etter?
Vi svarer desverre ikke på disse meldingene, men bruker det til å optimalisere siden.