Hvilke virkninger har laser? 

Virkningene av laserstråling vil være forskjellig avhengig av intensitet, bølgelengde og om laseren er pulset eller kontinuerlig.

Sist oppdatert: 28. juli 2020 1458

Lav intensitet

Ved lav intensitet, vil laserstrålingen virke akkurat som annen optisk stråling, og helseeffektene vil være de samme. Hvis det i det hele tatt blir noen virkning på kroppen, vil effekten da dreie seg om kjemiske endringer i det vevet som blir bestrålt. Svake lasere som brukes som avstandsmålere, skannere i butikker, svake laserpekere osv., vil normalt ikke ha noen helseeffekter i det hele tatt, med mindre man stirrer lenge inn i strålen.

Middels intensitet

Middels sterke lasere kan levere så mye energi til hud og øyne at vevet varmes opp. Det oppstår en effekt av forhøyet temperatur, en termisk effekt, som kan skade vevet. Vevet kan dø der temperaturen blir for høy eller eksponeringen langvarig. Laserstråler som fokuseres av øyelinsen til en liten flekk på netthinnen, kan forårsake lokalt høy temperatur og føre til skade, selv om den samme laserstrålen ikke gir noen effekter hvis den rettes mot huden. Det er dette vi kan bli utsatt for ved feil bruk av sterke laserpekere, klasse 3 R, 3 B eller 4.

Høy intensitet

Ved høyere intensitet kan også forbrenninger på huden oppstå. Vevet tåler en temperatur på opptil 45 grader i noen få minutter. Ved økt temperatur oppstår skader etter kortere eksponering. Ved laserbruk, kan temperaturen stige svært raskt, og effekter som kommer av forkulling eller at væsken i vevet begynner å koke, kan oppstå. Slike virkninger utnyttes i laserkirurgi.

Svært høy intensitet

Ved svært høy lasereffekt, effekter som kan oppnås med pulsede lasere, vil vevet brytes ned, alle molekylene fordampe og forsvinne ut i luften. Dette brukes ved synskorreksjon. Det samme kan skje om pulsede lasere forårsaker sjokkbølger i vevet og knuser det. Dette er voldsomme virkninger som best kan sammenlignes med små eksplosjoner der laserpulsene treffer. Denne effekten ønsker man å få til ved fjerning av tatoveringer eller når noen tannleger bruker laser som bor. Hvis ukyndige behandlere prøver å bruke feil laser til tatoveringsfjerning vil forbrenning og arrdannelse lett oppstå.

Hva betyr laserklassene?

Lasere inndeles i forskjellige klasser ut fra hvilken risiko de representerer. Risikoen vurderes med tanke på verst tenkelige forhold, ofte direkte bestråling. Det vil si at en laser som er klassifisert i høy risikoklasse, kan være fullstendig trygg hvis det er gjort tiltak som øker sikkerheten, og man forhindrer direkte eller spredt stråling. På den annen side, kan en laser som normalt er betraktet som trygg, forårsake skade ved feilbruk, for eksempel ved fjerning av deksler.

Fant du det du lette etter?
Vi svarer desverre ikke på disse meldingene, men bruker det til å optimalisere siden.