Miljølaboratoriene, beredskapslab, radonlab og optisk lab

Laboratoriene våre deltar i internasjonale sammenligningsmålinger med andre laboratorier for å dokumentere kvalitet. Vi deltar også i internasjonale målenettverk i regi av IAEA.

Sist oppdatert: 21. juli 2020 1048

KORT FORTALT

Vi deltar i to målenettverk i regi av IAEA:

  • ALMERA (Analytical Laboratories for Measurement of Environmental Radioactivity)

  • RANET (Response and Assistance Network)

Miljølaboratoriene

Laboratoriene er lokalisert på Østerås, Svanhovd og i Tromsø. Laboratoriene utfører akkrediterte gammaspektrometrimålinger. Vi utfører analyser og målinger, særlig på havvann, regnvann, sjømat, tang, melk, jord og ulike dyrearter. De fleste målingene blir utført i forbindelse med etablerte overvåkningsprogram, i tillegg til overvåkning av radioaktiv forurensning i luft. DSA har i dag seks luftfilterstasjoner spredt rundt i Norge og filtre blir ukentlig analysert for radioaktivitet. 

Laboratoriene våre har en rekke avanserte instrumenter som måler radioaktivitet i prøver med alfa-, beta- og gammaemitterende nuklider fra miljøet. gammaspektrometrimålinger utføres med instrumenter som har evnen til å identifisere f.eks. cesium-137 og jod-131. DSA utfører også kvalitetssikrede målinger av plutonium, americium, uran, radium, polonium, bly, technetium, strontium og tritium.

Beredskapslab

Beredskapslaboratoriet skal sørge for at det finnes instrumentering, kompetanse og prosedyrer for å bestemme strålingsnivå ved uønskede atomhendelser. Vi gjør målinger for å identifisere og kvantifisere nuklider i et eventuelt nedfall, i personer som kan ha radioaktivitet i kroppen, av forurensning på personer og utstyr som kan ha vært nær radioaktivt materiale og analyser av radioaktive stoff. DSA disponerer også et mobilt laboratorium som raskt kan gjøres klar og transporteres med lastebil eller transportfly ved behov. 

Radonlab

Radonlaboratoriet utfører målinger av radon i inneluft for kartlegging og overvåkning. Dette gjør vi for å sikre en kunnskapsbasert forvaltning. Radonkonsentrasjonen måler vi med sporfilm.

Ønsker du selv å få målt radon i din bolig: Slik måler du radon selv. DSA tilbyr ikke målinger utover våre egne prosjekter. 

Laboratoriet måler også naturlig radioaktivitet i vann. Naturlige radioaktive stoffer som dannes i bakken kan transporteres både med luft og vann og laboratoriet analyserer vannprøver for blant annet uran, polonium og radon, se lenke til Radon i vann nederst på siden.

Optisk lab 

Laboratoriet måler UV-stråling, synlig lys og deler av infrarøde området, dvs. bølgelengdeområdet 250 – 1000nm. 

Laboratoriet har 3 hovedfunksjoner: 

  • Kvalitetssikre UV-data fra det landsdekkende UV-nettverket. Vi innhenter data og kalibrerer detektorer for å sikre UV-data av vitenskapelig kvalitet. 
  • Foretar målinger i forbindelse med risikovurderinger av tilsiktet og utilsiktet eksponering av mennesker og produkter, tester klassifisering av medisinske og kosmetiske UV-kilder og laserpekere, kalibrerer sensorer, m.m. 
  • Utfører interne og eksterne måletjenester som kalibrering, karakterisering av detektorer/kilder og utvikler nye målerutiner og apparater. 

Mer informasjon

Fant du det du lette etter?
Vi svarer desverre ikke på disse meldingene, men bruker det til å optimalisere siden.