Kalibrering

Vi kalibrerer dosimetre på oppdrag fra sykehus og andre strålebrukere.

Sist oppdatert: 21. juli 2020 1046

KORT FORTALT

 • Vi kalibrerer dosimetre.

 • Vi kan også kalibrere håndmonitorer for bruk i strålevern på sykehus, i industrien eller for beredskap. 
 • Fyll ut bestillingsskjema eller ta kontakt.

De viktigste brukerne våre er stråleterapienhetene, men foretak med røntgendiagnostikk utgjør etter hvert en stor andel. 

Kalibreringstjenester

Ionisasjonskamre brukes som dosimetre for stråleterapi. Disse skal kalibreres hvert annet år. Størrelsen absorbert dose til vann anbefales, men vi utfører også kalibreringer i kerma til luft. Strålekvaliteter for stråleterapi er cobolt-60 og CCRI-strålekvaliteter (røntgen). 

For etablering av representative doser i konvensjonell røntgendiagnostikk benyttes DAP-metre. Disse blir kalibrert i kerma areal produkt. 

Strålevernsinstrumenter kalibreres i kerma til luft eller miljødosekvivalent. Strålekvalitetene kan være cobolt-60, cesium-137, amerisium-241 eller ISOs røntgen-strålekvaliteter. 

Elektrometerkalibrering 

Dosimetrilaboratoriet utfører kalibrering av elektrometer. Elektrometer måler strøm fra ionisasjonskammer. Kalibreringsområdet for strøm er 5 pA til 50 nA.

Kalibreringen av elektrometer er sporbar til Justervesenet.

Måleoppdrag 

Personell ved SSDL kan foreta målinger ute. Det kan være måleoppdrag i referansedosimetri, dosimetrirevisjoner og skjermingsmålinger.

Skjema for bestilling av kalibrering

Målsetting for dosimetrilaboratoriet

 • DSA skal ha operative normaler for å dekke dosimetribehovet i Norge innen stråleterapi, røntgendiagnostikk og strålevern med sporbarhet og dokumentert kvalitet. 
 • Kompetansen til SSDL-personell vedlikeholdes ved deltakelse i nordisk dosimetrisamarbeid og møter, kurs og seminarer arrangert av EURAMET, IAEA og andre. 
 • Kvaliteten i måletjenestene skal oppfylle faglige og administrative krav fra MRA som stilles gjennom EURAMET. 
 • CMC-ene skal gjenspeile kalibreringstilbudet. 
 • DSAs normaler skal kalibreres hvert 5. år. 
 • DSA oppnår pålitelighet til sine kalibreringer ved sammenligning med nordiske og europeiske normaler. 
 • Målsetning for normalenes usikkerhet er gitt i oversikter over kalibrerings- og måleevnen. 
 • Arbeid på SSDL er kvalitetssikret etter NS-EN ISO 17025:2017. 
Fant du det du lette etter?
Vi svarer desverre ikke på disse meldingene, men bruker det til å optimalisere siden.