Dosimetrilaboratoriet

Dosimetrilaboratoriet skal dekke det nasjonale dosimetribehovet innen stråleterapi, røntgendiagnostikk og strålevern. Vi yter kalibreringstjenester og er det eneste i sitt slag i Norge. Vi tar også måleoppdrag i referansedosimetri, dosimetrirevisjoner og skjermingsmålinger.

Sist oppdatert: 21. juli 2020 1046

KORT FORTALT

  • Dosimetrilaboratoriet er det nasjonale metrologilaboratoriet for ioniserende stråling.

  • Laboratoriet har normaler for enhetene Gray (Gy), Sivert (Sv) og Bequerel (Bq).


For å sikre høy kvalitet inngår laboratoriet i et verdensomspennende nettverk av Sekundær Standard Dosimetri Laboratorier (SSDL) og i et europeisk nettverk av nasjonale kalibreringslaboratorier EURAMET. 

Dosimetrilaboratoriets sporbarhet 

Dosimetrien er sporbar til primærlaboratorier i Paris (BIPM), i Delft (VSL) og i Braunschweig (PTB). 

Nasjonalt kalibreringslaboratorium 

Justervesenet har utpekt dosimetrilaboratoriet til å ha normaler for Gray (Gy), Sivert (Sv) og Bequerel (Bq) for å dekke behovet for kalibreringer i Norge innen stråleterapi, røntgendiagnostikk og strålevern. 

Les om Meterkonvensjonen hos Justervesenet.

Kontakt

Per Otto Hetland.

E-post: dsa@dsa.no eller telefon 67 16 25 00

Euramaetlogo.png
Fant du det du lette etter?
Vi svarer desverre ikke på disse meldingene, men bruker det til å optimalisere siden.