Gå rett til innhold

Dosimetrilaboratoriet

Dosimetrilaboratoriet skal dekke det nasjonale dosimetribehovet innan stråleterapi, røntgendiagnostikk og strålevern. Vi yter kalibreringstenester og er det einaste laboratoriet i sitt slag i Noreg. Vi tar også måleoppdrag i referansedosimetri, dosimetrirevisjonar og skjermingsmålingar.

Sist oppdatert: 21. juli 2020 10:46

KORT FORTALT

Dosimetrilaboratoriet er det nasjonale metrologilaboratoriet for ioniserande stråling.

Laboratoriet har normalar for einingane gray (Gy), sivert (Sv) og bequerel (Bq).

For å sikre høg kvalitet inngår laboratoriet i eit verdsomspennande nettverk av Sekundær Standard Dosimetri Laboratorium (SSDL) og i eit europeisk nettverk av nasjonale kalibreringslaboratorium EURAMET

Dosimetrilaboratoriet sin sporbarheit 

Dosimetrien er sporbar til primærlaboratorium i Paris (BIPM), i Delft (VSL) og i Braunschweig (PTB). 

Nasjonalt kalibreringslaboratorium 

Justervesenet har peika ut dosimetrilaboratoriet til å ha normalar for gray (Gy), sivert (Sv) og bequerel (Bq) for å dekke behovet for kalibreringar i Noreg innan stråleterapi, røntgendiagnostikk og strålevern. 

Les om Meterkonvensjonen hos Justervesenet.

Kontakt

Per Otto Hetland.
E-post: dsa@dsa.no eller telefon 67 16 25 00

Bestilling av kalibreringer sendes til Per Otto Hetland Per.Otto.Hetland@dsa.no med kopi til elisabeth.hansen@dsa.no 

Euramaetlogo.png