Hva kan jeg gjøre - på ulike språk

Hva kan du gjøre for å beskytte deg ved en atomulykke? Myndighetene kan gi råd eller pålegg om tiltak som du bør følge.

Sist oppdatert: 01. juni 2021 0824

Her er informasjon på ulike språk / information in different languages:

In cases of discrepancy, the original Norwegian text will prevail.