Persondosimetri

FAKTA

  • Persondosimetritjenesten ved Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) tilbyr tjenester til bedrifter og institusjoner som har virksomhet i Norge.

  • Tilbudet retter seg til de som er omfattet av strålevernforskriftens krav om doseovervåkning av yrkeseksponerte arbeidstakere.

LES OGSÅ