Jodtabletter ved atomulykker

Er du under 40 år, gravid, ammende eller har barn som bor hjemme? Da anbefaler vi deg å ha jodtabletter hjemme. Tablettene kan gi beskyttelse mot radioaktivt jod ved atomulykker, og skal bare tas etter råd fra myndighetene. 

Sist oppdatert: 22. juli 2020 14:11

KORT FORTALT

Det er spesielt viktig at barn og unge under 18 år, gravide og ammende tar jodtabletter. De har størst risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelen etter å ha blitt utsatt for radioaktivt jod.

Jodtabletter kjøper du reseptfritt på apoteket.

Dersom det blir et utslipp av radioaktivt jod, kan jodtabletter være ett av de beskyttende tiltak som myndighetene anbefaler.

Dagens trusselbilde tilsier at jodtabletter kan bli aktuelt over hele landet som tiltak ved atomhendelser. Europas kjernekraftverk eldes og risikoen for alvorlige ulykker øker. Ferdselen med reaktordrevne fartøy langs norskekysten er sterkt økende og en ulykke med et slikt fartøy kan gi radioaktive utslipp som rammer Norge. Sannsynligheten for terroraksjoner har også økt.

Hvorfor ta jodtabletter?

Ved en atomulykke kan radioaktivt jod bli spredd via luften og tas opp i skjoldbruskkjertelen når man puster inn forurenset luft og/eller inntar forurenset mat og drikke. Tilskudd av naturlig jod blokkerer opptaket av radioaktivt jod i skjoldbruskkjertelen og reduserer risikoen for å få kreft i skjoldbruskkjertelen. Jodtabletter beskytter bare mot radioaktivt jod, og ikke mot andre radioaktive stoffer. 

Råd om å ta tablettene vil ofte bli gitt sammen med et råd om å oppholde seg innendørs i opptil 2 døgn. Det er derfor viktig å ha tablettene lagret hjemme. 

Når skal tablettene tas?

De skal bare tas etter råd fra myndighetene. I tilfelle en atomulykke, vil råd bli gitt gjennom mediene, relevante myndigheter og her på nettsiden. 

Hvem skal ta jodtabletter?

Det er spesielt viktig at barn og unge under 18 år, gravide og ammende tar tablettene fordi de har størst risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelen etter å ha blitt utsatt for radioaktivt jod. Det kan i helt spesielle situasjoner også være aktuelt med tabletter for voksne mellom 18 og 40 år, mens de over 40 år har svært liten risiko for å kreft i skjoldbruskkjertelen, og trenger ikke ta jodtabletter. Personer som har operert bort skjoldbruskkjertelen trenger ikke ta jodtabletter. 

Myndighetene vil gi nærmere råd om hvilke grupper av befolkningen som skal ta tablettene ved en atomulykke. 

Hvor får jeg tak i jodtabletter?

De kan du kjøpe reseptfritt på apoteket. 

Jodtabletter_piller_maske_lite.jpg
På apoteket får du kjøpt Jodix uten resept.

Hvem gir råd om at vi skal ta jodtabletter?

Kriseutvalget for atomberedskap vil gi råd. 

Hvor mye skal man ta?

Følg doseringen på pakningen og i pakningsvedlegget, og følg råd fra myndighetene. 

Jodtabletter ved atomulykker (Jodix) må ikke forveksles med kosttilskudd med jod. Trenger du daglig kosttilskudd med jod, f.eks ved graviditet, spør på apoteket etter dette.

Bruk ikke jodtabletter

  • dersom du er allergisk overfor kaliumjodid eller noen av de andre innholdsstoffene i legemidlet (listet opp i pakningsvedlegget) 
  • hvis du har betennelse i skjoldbruskkjertelen (thyreoiditt) 
  • hvis du har forstyrrelser i skjoldbruskkjertelfunksjonen 
  • hvis du har dermatitis herpetiformis (Duhrings sykdom) 

Mer informasjon

Her kan du lese mer om råd og pålegg som kan bli gitt som tiltak ved ulike atomhendelser, og hva du selv kan gjøre for å beskytte deg.

Informasjon på flere språk

Dersom det er uoverensstemmelser mellom de oversatte versjonene, er det den norske versjonen som er gjeldende.

In cases of discrepancy, the original Norwegian text will prevail.

Fant du det du lette etter?
Vi svarer desverre ikke på disse meldingene, men bruker det til å optimalisere siden.